Lier, Burgemeester Jozef Schellekens

Lier, Burgemeester Jozef Schellekens

CollectieArchief Lier - Beeldbank
TitelLier, Burgemeester Jozef Schellekens
Objecttypefoto
InventarisnummerSLI001033050
Beschrijving

Josephus (Jozef) Gommarus Franciscus Schellekens (Lier, 28 maart 1867 - aldaar, 24 december 1930) was een Belgisch advocaat en politicus voor de Katholieke Partij en vervolgens de UCB (Union Catholique Belge).
Schellekens was doctor in de rechten. Hij was advocaat en stafhouder aan de Balie van Mechelen.

Hij werd politiek actief in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 1895 te Lier, waarbij hij een eerste maal werd verkozen als gemeenteraadslid. Na de lokale stembusgang van 1907 werd hij aangesteld als schepen. Tevens werd hij verkozen als raadslid voor de Antwerpse provincieraad, een mandaat dat hij zou bekleden tot 1908. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 15 en 22 oktober 1911 volgde hij Florent Van Cauwenbergh op als burgemeester.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog, in 1917, was hij politiek gevangene. Na de bevrijding van de Duitse bezetting ontving hij het burgerkruis 1914-18 en de medailles van Nationaal Herstel en Nationaal Komiteit. Tevens werd hij ridder in de Kroonorde. Bij de lokale stembusgang van 1921 haalden hij met de Katholieke Partij een absolute meerderheid van 51 % van de stemmen, toch besloot Schellekens - in de geest van de tijdens de eerste wereldoorlog gesloten godsvrede tussen katholieken, liberalen en socialisten en de daaruit voortvloeiende samenwerking over de partijgrenzen heen - het liberale gemeenteraadslid Constant Cuykens (Liberale Partij) als vijfde schepen toe te voegen aan het schepencollege en mocht de BWP (Belgische Werklieden Partij die thans geen vertegenwoordigers hadden in de gemeenteraad) enkele leden afvaardigen in de stedelijke hulpcomités.

Toch bleek de heersende nervositeit (zo werd onder meer in het katholieke blad Ons Lier gewaarschuwd voor de opmars van de socialisten) in de katholieke kringen naar aanleiding van de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht niet onterecht: De socialisten zouden onder het bestuur van Schellekens uitgroeien tot de tweede politieke macht in Lier en er zou een einde komen aan de hegemonie van de katholieke partij. In 1924 liet hij een betoging ontbinden van de Vlaamse Oudstrijders (VOS). Daaropvolgend behaalden behaalden de Vlaams-nationalisten onder leiding van Jozef Cornelis een verkiezingsoverwinning met bijna 20% van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1926, het jaar dat Schellekens de politiek verliet.

bron:Wikipedia

Trefwoordenburgemeester
portret
Schellekens
Expo'sHet Defilé 2.0 - Lierse burgemeesters 1830-2022
Oorspronkelijke URI­https//­kempenskarakter.whirlihost.com/­editor/­objects/­63609/

Locatie op kaart