Welkom in Houtvenne

Welkom in Houtvenne

Er is geen detail informatie beschikbaar

In mei 2022 organiseerde Houtvenne een heus feestweekend: F'Josterwaak. Eén van de blikvangers was de tentoonstelling ‘Welkom in Houtvenne - 160 jaar samenleven’, die het feestcomité samenstelde in samenwerking met heemkring Wadja en erfgoedcel Kempens Karakter. In deze virtuele expo laten we je proeven van de mooie foto's en documenten die inwoners en verenigingen ter beschikking stelden.

We starten ons verhaal in 1860 met de verbouwing van de Sint-Adrianuskerk. De kerk werd vergroot en kreeg de vorm van een kruis. In 1967-1968 werd onder pastoor Boelaers het interieur van de kerk gemoderniseerd.

De afgelopen 160 jaar telde Houtvenne 10 pastoors, die tot 1996 in de pastorij aan de Langstraat woonden. Een andere belangrijke figuur in het parochiale leven was de koster. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het diamanten kosterjubileum (60 jaar) van Frans Jacobs uitgebreid werd gevierd.

De patroonheilge van Houtvenne is Sint-Adriaan. Naar jaarlijkse gewoonte vond vroeger in Oosterwijk-Houtvenne de begankenis naar Sint-Adriaan plaats. Na de plechtige hoogmis volgde dan een zegening van de paarden en de ruiters. De boeren uit de omgeving met hun trekpaarden en zelfs soldaten te paard woonden deze plechtigheid bij.

Naast de paardenwijding was er elk jaar ook tweemaal een processie, op Sacramentsdag en ook op de tweede zondag van september. Op de straten werd wit zand gestrooid. De kinderen, mooi uitgedost, beelden godsdienstige tafereeltjes uit. Stoere mannen droegen enorme heiligenbeelden. Velen stapten mee op, zoals de verenigingen met hun vlaggen en de fanfare.

De parochianen van Houtvenne beleefden hun geloof niet enkel in eigen dorp. Ze trokken ook op bedevaart, bijvoorbeeld naar Lourdes.

In 1879 had Houtvenne één school, namelijk een gemengde gemeentelijke lagere school aan het huidige J. Verlooyplein. Rond de eeuwwisseling gingen de jongens naar de jongensschool op de huidige site aan de Schoolstraat.

De 'hoogste klas' in de gemeentelijke jongensschool van Houtvenne in het schooljaar 1917-1918. 

De meisjes gingen in de Langestraat naar de meisjesschool. In de jaren 1960 bestond het onderwijzend personeel uit zusters en leken.

De rust in het dorp werd af en toe flink verstoord. Zo werd Parochiezaal Centrum volledig verwoest door een brand op 13 juli 1978. Houtvenne bleef niet bij de pakken zitten. In amper een jaar tijd werd, grotendeels dankzij vrijwilligerswerk, een juweeltje van een nieuwe zaal gebouwd.

Vrijwilligers vormden eveneens de basis voor de vele verenigingen die leven in het dorp brachten en brengen. Denk bijvoorbeeld maar aan voetbalclub KFC Houtvenne.

Op vrijdag 15 september 1995 vierde de KWB in zaal Centrum zijn 50-jarig bestaan. Naast de maandelijkse bestuursvergaderingen met de verdeling van het ledenblad RAAK, organiseert de afdeling kaartprijskampen, een paaszoektocht, bierproefavonden, teerfeesten, hobby-tentoonstellingen, kooklessen enzovoort.

Het verhaal van 'de boerinnen' begon in Houtvenne in 1913. KVLV had als doel het welzijn en de ontplooiing van de landelijke vrouw te bevorderen. Er werden veel activiteiten op poten gezet: huis en tuin-, cultuur- en sportbeleving, welness, bloemschikken, dagreizen en het jaarlijkse teerfeest met het beroemde 'lotje van Lourdes”, …

In 1960 richtte pastoor Mertens de meisjeschiro van Houtvenne op. Hij liet er zelfs lokalen voor bouwen in de tuin van de pastorie. Naast de zondagnamiddagwerking organiseerden de chiromeisjes jaarlijks een bal, een papierslag en een mosselfeest. Vanaf 1973 kregen ook de jongens een chiro-afdeling (Adriaantje), vooral onder impuls van Maria Clé en proost Leo Jammaers. Om de kas te spijzen, organiseerden de pioniers jaarlijks een papierslag. Ze gingen ook elke zomer op bivak. Na enkele jaren kregen de chirojongens een onderkomen in de oude jongensschool.

De BJB meisjes van Houtvenne op het feest van de Boerinnenbond in 1953. De afdeling van Houtvenne ging in 1932 van start. In 1965 werd de naam veranderd in KLJ.

Houtvenne was een landelijke gemeente. Jaarlijks werd er dan ook uitgekeken naar de oogst!

De oogst van 1961 op de velden van boerderij 't Hoekske.

In een landbouwdorp kan natuurlijk geen molen ontbreken. De molen van de familie Peeters werd tijdens de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog beschoten de Duitsers. Die was al versierd om de bevrijding te vieren. De molen werd in 1946 afgebroken. Daarna werd er mechanisch gemalen in de schuur.

In elk dorp zijn er wel mensen en plaatsen die iedereen kent. De ‘garde’ en de cafés horen zeker thuis in dit lijstje.

En dat geldt natuurlijk ook voor de eeuwlingen. De afgelopen eeuw telde Houtvenne er 9: Jozef Van der Auwera, Marie Vervloessem, Dionysius Emilius Van Dyck, Theophiel Huybrechts, Juliana Rosalia Vervloessem, Marie Verschueren, Nathalie Vervoort, Gaby Leysen en Mary Vissers. 100 jaar worden, werd vroeger bijna altijd gevierd met een stoet door het dorp.

Maar ook de gemeente zelf werd vereerd met een grote stoet bij de 1000e verjaardag in 1994 . Op dat moment was Houtvenne al gefusioneerd met Westmeerbeek en Hulshout.

Ter gelegenheid van F'Josterwaak in 2022 verzamelden we heel wat oude foto's. Ontdek ze op www.kempenserfgoed.be.