Het Defilé 2.0 - Lierse burgemeesters 1830-2022

Het Defilé 2.0 - Lierse burgemeesters 1830-2022

Er is geen detail informatie beschikbaar

Het eerste 'defilé' vind je terug op de zuidzijde van de Zimmertoren. Als het rode deurtje om 12 uur opengaat, zie je de wapenschilden, Belgische koningen en Lierse burgemeesters voor de periode van 1830 tot 1930 passeren. De deftige heren, geschilderd op een carrousel in de toren defileren voorbij.

Als je klikt op de volgende foto’s van deze expo kan je de professionele loopbaan van elke burgemeester van 1830 tot en met 2022 lezen (bron: Wikipedia). We schetsen daarbij telkens een markant feit uit het tijdsbeeld van elke burgervader.

 

Charles Mast-De Vries - burgemeester van 1831 tot 1848.  

Op de stadspomp op de Vismarkt vind je de naam van deze eerste burgemeester nog terug.

Nadat de fabriek De Heyder uit de stad vertrok (1835), was er grote werkloosheid in Lier gedurende verschillende jaren.

Jan Baptist Peeters - burgemeester van 1848 tot 1853.

In 1851 werd het 'Casino' op de Statieplaats (nu Leopoldplein) gebouwd: een eclectisch gebouw naar een ontwerp van H.A. Redig. Het werd gesloopt in 1934.

George Bergmann - burgemeester  van 1853 tot 1872.

Hij is de vader van de 19de eeuwse Lierse schrijver Anton Bergmann.

In 1855 rijdt de eerste trein van Kontich naar Herentals door Lier.

Florent Van Cauwenbergh - burgemeester van 1872 tot 1911.

De man, notaris van beroep, gaf zijn naam aan de straat die voorheen Mechelstraat heette.

In 1873 verhuisde het Sint-Elisabethgasthuis van het Kluizeplein/Berlaarsestraat naar de 'Veldekens', de huidige Mechelsestraat. In 1907 kwam daar nog het Rustgesticht van het Heilig Hart bij.

De 'Eerste Schoolstrijd' (1878-1884) tussen liberalen en katholieken leidde tot de oprichting van vrije katholieke middelbare scholen. In Lier was dat onder andere het Sint-Gummaruscollege.

Jozef Schellekens - burgemeester van 1911 tot 1927.

De oorlogsburgemeester tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Hij woonde in de Huibrechtstraat. Na het verblijf van koning Albert in september 1914 in zijn woning, veranderde de straat in de Koning-Albertstraat.

Jules Van Hoof – burgemeester in 1927.

Van Hoof was een interim burgemeester in een periode van politieke onduidelijkheid. Hij zou 27 jaar later terug burgemeester worden maar dan in volle bevoegdheid.

Joseph Van Cauwenbergh – burgemeester van 1928 tot 1941.

Hij is de zoon van Florent Van Cauwenbergh, die rond de eeuwwisseling burgemeester was in Lier. Net als zijn vader was Joseph ook notaris.

Tijdens zijn mandaat werd de Zimmertoren gebouwd en ontving kunstsmid Louis Van Boeckel op 80 jarige leeftijd het blauwe lint van Commandeur in de Orde van Leopold II.

In 1933 begon men met de aanleg van het Netekanaal, een verbindingskanaal tussen het Albertkanaal en de Nete.

Frans Raats – waarnemend burgemeester in 1941.

De Duitse bezetter vond Joseph Van Cauwenbergh te oud om burgemeester te zijn van de stad. Frans Raats nam de sjerp even over tot een jongere burgemeester benoemd werd. In 1958 zou Frans Raats nog even terugkomen als gemeenteraadslid.

Alfred Van der Hallen – burgemeester van 1941 tot 1944.

Burgemeester tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Een van zijn belangrijkste wapenfeiten als oorlogsburgemeester was de uitgebreide plechtigheid die hij op 5 juli 1942 namens de stad Lier organiseerde voor Felix Timmermans, ter ere van de Duitse culturele Rembrandtprijs die deze had gewonnen.

Joseph Van Cauwenbergh – burgemeester van 1944 tot 1954.

Na de oorlog, nadat de Duitsers verslagen waren, kwam Joseph Van Cauwenbergh terug aan de macht in Lier.

De vernielingen tijdens de Tweede Wereldoorlog waren merkelijk minder dan tijdens de Eerste Wereldoorlog. Kort nadien werden de recentste wijken aan de rand van de stad systematisch volgebouwd, onder meer Boomlaar en Bogerse Velden. Nieuwe zones werden voor bebouwing opengesteld zoals Klaplaar, en het gebied tussen de Gasthuis- en de Leuvensevest.

 

Jules Van Hoof – burgemeester van 1954 tot 1959.

De speeltuin van de Zusters Ursulinen - een pretpark avant la lettre -  werd opgericht in 1950 en ontving schoolkinderen vanuit heel Vlaanderen. Tijdens die schoolreizen bezochten de scholen in de voormiddag de Zimmertoren.

Frans Breugelmans – burgemeester van 1959 tot 1976.

“Sooike Suikerwater”, de Lierse dokter die in de 20ste eeuw de langste periode bestuurde.

Circa 1970 kwamen de eerste luxe villawijken tot stand op Zevenbergen en op Kloosterheide, respectievelijk ten noordwesten en ten noordoosten van de stadskern. In 1976 volgde de voltooiing van de Ring.

Raymond Callaerts – burgemeester van 1977 tot 1982.

Koning Boudewijn en koningin Fabiola bezochten Lier op 17 mei 1978.

15 jaar eerder – in 1963 - bezochten ze Lier ook al ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Louis Zimmer.

Herman Vanderpoorten – burgemeester van 1983 tot 1984.

Zoon van Arthur Vanderpoorten en vader van Marleen Vanderpoorten.

Hij overleed in 1984. De begrafenis in Lier werd georganiseerd door het Koninklijk Hof.

Maurice Vanhoutte – burgemeester van 1984 tot 1994.

Naar aanleiding van het Timmermansjaar in 1986 werd er een groot beeld van Pallieter geplaatst in het midden van het grote grasplein langs de Leopold III-laan.

In het Zimmerjaar 1988 ging er een grote stoet door de Lierse straten.

 

Marleen Vanderpoorten – burgemeester van 1995 tot 2012.

In 2006 werd het zwembad 'De Waterperels' geopend.

In 2012 vierde Lier feest naar aanleiding van 800 jaar stadsrechten.

Patrick Tersago – waarnemend burgemeester tijdens de jaren dat Marleen Vanderpoorten Vlaams Minister van onderwijs was.

In 2007 kocht en betrok MIVAS (maatwerkbedrijf met 700 werknemers) in Lier een nieuw gebouw op het industrieterrein Hagenbroek.

Frank Boogaerts – burgemeester van 2013 tot 2022.

Tijdens de Sint-Gummarusfeesten is er om de 25 jaar een grote Ommegang met de reuzentrein. In 2015 was dat weer het geval. Zo'n 1400 figuranten trokken met goed weer een massa volk naar de binnenstad.

Toerisme Lier verhuisde in 2016 naar het nieuw kantoor in de voormalige raadzaal van het stadhuis en veranderde van naam: het werd Visit Lier.

Rik Verwaest – burgemeester vanaf 2022

In 2022 zal Felix Timmermans - de Fé - 75 jaar overleden zijn. Hij inspireerde en inspireert Lier nog steeds.

De stad Lier herneemt de restauratiewerken van de Sint-Gummaruskerk die in vijf fasen alvast zal duren tot 2029.

 

Deel